Ärenden om att bevilja personlig assistent bör kunna få en "second opinion"

Motion 2019/20:1518 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beviljande av medel för personlig assistans bör kunna överklagas till en person med högre omvårdnads­kompetens eller medicinsk kompetens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reformen med personliga assistenter via assistansersättningen infördes 1994. En reform som varit viktig för alla dem i behov av assistent och som lett till en ökad frihet för den enskilde och gett en högre livskvalitet till både dem i behov av assistent och deras närstående. För att säkra kvaliteten för dem som har rätt till assistansersättning och säkra att reformen inte överutnyttjas behöver kompetensen hos dem som beviljar ersättningarna förbättras. Därför bör man se över kompetensen hos dem som beviljar ersättningen samt öppna för en så kallad ”second opinion” vid avslag.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)