Låt bilarna drivas av hästbajs

Motion 2019/20:1507 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för användandet av hästgödsel för energiproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovet av hållbar biomassa för energiproduktion är enormt. Runt om i vårt land ska bilar och kraftverk drivas på annat än fossilt, samtidigt som vi ska klara målen för biologisk mångfald. Detta innebär att vi måste vara kreativa i vår sökan efter substrat. En oanad potential kan ligga i hästgödsel.

I Finland bränns just nu hästbajs, och affärerna är goda. 5000 hästar levererar gödsel till sju kraftverk. Energimängden som produceras är imponerande; två hästars gödsel bedöms kunna värma en normalvilla under ett helt år. Denna smarta cirkulära ekonomi är möjlig eftersom Finland gör en annorlunda tolkning av EU-lagstiftningen gällande avfallshantering än svenska myndigheter. Genom att tillåta att gödseln lagras vid förbränningsanläggningen blir det möjligt att ta vara på den.

För att möta det ökade behovet av att kunna köra fler bilar på biogas, byta fossil gas inom industrin till biobaserad och producera fjärrvärme på ett hållbart sätt bör Sverige också göra en gynnsam tolkning av de EU-direktiv som påverkar frågan. Regeringen bör återkomma med ett förslag som går i denna riktning.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)