Hälso- och sjukvårdsutbildning

Motion 2019/20:1503 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa en basutbildning i hälsa och hälsovård för egenvård inom ramen för undervisningen på sfi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska för invandrare, SFI, är en reform som når de flesta nyanlända till Sverige. Sverige är ett land som arbetat hårt med att nå en god hälsa för medborgarna. Allt ifrån florsköljning av tänder, vaccinationsprogram men också stort folkhälsoarbete vad avser information.

Kunskapen i hälsofrågor är lägre hos många av de nyanlända svenskarna. Många kommer från konfliktområden där hälsofrågor fått stå tillbaka och många kommer från länder där hälso- och sjukvård inte alls är så utbyggt som i Sverige. Undervisningen här behöver mera tydligt lära människor hur man värnar och stärker sin hälsa, samt hur man kan klara ett visst mått av egenvård vid enklare åkommor.

Dessutom belastas hälso- och sjukvården av många av de hälsofrågor och problem man skulle kunna ta tag i själv om man hade den kunskapen. Speciellt viktigt är att föräldrar lär sig hur de på bästa sätt ska stärka sina barns hälsa. Detta skulle man kunna ge undervisning i inom ramen för SFI som alla har möjlighet att gå som nyanlända.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)