Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen

Motion 2019/20:1502 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa bakgrundskontroller av de som utbildar sig för att hantera sprängämnen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan ett antal år tillbaka går det att vid en svensk yrkeshögskola studera kursen ”Explosivämnestekniker”. Utbildningen i sig är mycket bra och riktar sig till dem som vill arbeta på företag som arbetar med exempelvis sprängämnen, ammunition och liknande.

I media har det uppmärksammats att var och en som har rätt behörighet kan läsa den här typen av utbildning. Detta har lett till kritik då personer med extrema och vålds-bejakande politiska eller religiösa värderingar kan använda en sådan utbildning till att skada andra.

I dag växer medvetenheten om hotet från grupper och individer som ägnar sig åt våldsbejakande extremism. De flesta är överens om att det behövs en medvetenhet från alla samhällssektorer om hur denna bäst ska kunna bekämpas. En väg för att försvåra att personer med extrema åsikter skaffar sig kompetens kring hur man skadar andra kan vara att införa bakgrundskontroller för nämnda typ av utbildningar. En sådan bakgrundskontroll kan ske genom att man stämmer av mot belastningsregistret men också genom att exempelvis Säpo informeras om den förhållandevis lilla grupp som


genomgår den här typen av utbildningar. Regeringen bör därför överväga att införa den typen av bakgrundskontroller.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)