Miljöutbildning i sfi

Motion 2019/20:1497 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa en miljöutbildning i undervisningen på sfi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska för invandrare, sfi, är en reform som når de flesta nyanlända till Sverige. Sverige är ett land som arbetat hårt med att vi ska värna natur och miljö, något som inte är en självklarhet i många andra länder. Undervisningen här behöver mera tydligt lära människor hur man värnar ren natur och miljö och arbetar aktivt med recycling av material.

Därför skulle det vara bra att mer effektivt använda undervisningstiden till att ge en bra miljöutbildning i linje med det barn får i den svenska skolan, detta som en del i att vi ska nå våra miljömål.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)