Polisutbildning i Örebro

Motion 2019/20:1491 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en polisutbildning i Örebro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro är en av Sveriges största städer, en växande universitetsort och en tillväxtmotor för en stor del av Svealand. Tyvärr tillhör man också de städer som har flera utanförskaps­områden och ett ökande problem med grov brottslighet. Såväl den organiserade brottslig­heten som våldsbejakande extremism är redan idag en verklighet i staden.

Sverige behöver fler poliser för att lagföra brottslingar och upprätthålla lag och ord­ning. Polisyrket idag handlar lika mycket om rätt utbildning som tillgång till vapen och utrustning. Rätt utbildning för poliser är viktigt såväl för den enskilde polisen som för de medborgare som ska känna ett förtroende för rättsväsendet. För att klara detta kan Sverige behöva fler polisutbildningar än idag.

Moderaterna vill ha en betald polisutbildning vilket också skulle bidra till fler sökande och behov av nya utbildningsorter. Örebro skulle vara en lämplig ort att förlägga en ny polisutbildning till, då Örebro län tillsammans med Värmland och Dalarnas län också är ett polisområde, Polisregion Bergslagen. Inom den regionen finns stort rekryteringsbehov och många bra praktikområden. En förläggning av utbildningens huvudort till Örebro skulle samtidigt kunna innebära samarbete runt utbildningen i hela Polisregion Bergslagen. Man har goda kommunikationer i regionen och tillgång till universitet och högskola som polis­utbildningen kan samverka med. De poliser som skulle examineras kan redan under sin utbildning få kunskap om området och den typ av brottslighet som finns. Med anledning av ovanstående bör man överväga att inrätta en polisutbildning i Örebro.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)