Alla bidrag och ersättningar utbetalas via Skatteverket

Motion 2019/20:1490 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om alla bidrag och ersättningar ska utbetalas via Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mängder av bidrag och ersättningar betalas ut av skattemedel varje månad. Ibland är ersättningarna inte korrekta och olika instanser betalar ut bidrag till personer som inte har rätt till dessa bidrag. För att underlätta kvalitetssäkringen att inte personer får otillbörliga ersättningar från olika instanser, bör alla ersättningar och bidrag utgå från Skatteverket. Det skulle då snabbt bli tydligt för Skatteverket att bidrag felaktigt utbetalas. Vidare skulle s.k. postlådeadresser då synas, dvs. om många myndiga personer är skrivna på samma adress skulle detta uppdagas.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)