Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2019/20:1484 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten för polisen att använda kroppsskanner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan en tid tillbaka har svenska flygplatser möjligheten att använda sig av kroppsskanner istället för kroppsvisitation när de vill undersöka vad passagerare har på sig för typ av objekt. Denna nya teknik har möjligheten att öka effektiviteten i arbetet samtidigt som det leder till bättre säkerhet.

Även polisen skulle kunna dra nytta av detta sätt att arbeta. Svensk polis kropps-visiterar ett stort antal personer i sitt arbete vilket kan ta mycket tid i anspråk. Om polisen fick möjlighet att använda kroppsskanner för att göra detta så skulle man både öka säkerheten för de poliser som ska visiteras och för de poliser som utför visitationen. Regeringen bör därför överväga att införa en möjlighet för poliser att använda kropps-skanner.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)