Eftersupning

Motion 2019/20:1483 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av lagstiftningen kring eftersupning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rattonykterhet är ett av de vanligaste brotten som begås i Sverige, och inte sällan leder denna typ av brottslighet till hemska olyckor med svåra personskador. Tyvärr finns det anledning att misstänka att många misstänkta rattfyllerister kommer undan med sina brottsliga handlingar genom att skylla på eftersupning, att man druckit alkoholen efter att man varit med om en olycka.   

När en person påstår sig ha varit nykter under själva olyckan så är det ofta mycket svårt för polisen att motbevisa detta, vilket i sin tur leder till att brottsutredningen läggs ned. Detta framstår som stötande och i strid mot den allmänna rättsuppfattningen.

I Sveriges grannland Norge har man sedan lång tid tillbaka en lag mot eftersupning. Man får helt enkelt inte dricka alkohol under några timmar efter att man varit med om en olycka. Detta fungerar bra där och måste ses som en mycket ringa frihetsinskränkning i förhållande till den brottslighet som det ligger i allmänintresset att vilja bekämpa. Regeringen bör därför överväga möjligheten att se över lagstiftningen kring eftersupning vid trafikolyckor.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)