Kriterier för vinterdäck

Motion 2019/20:1481 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram klara kriterier för vad som är ett vinterdäck och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vinterdäck på bilar och lastbilar är lagstadgat under viss tid vintertid, samt då väglaget är sådant att vinterdäck är nödvändigt. Vad som menas med ett vinterdäck är mer oklart. Att enbart bedöma vinterdäcken på mönsterdjup eller eventuella dubbar räcker inte. Det behöver dessutom vara rätt gummimaterial för att ett vinterdäck ska vara effektivt. Därför behöver det tydliggöras och kriterier tas fram på vad som räknas som ett vinterdäck.

Lotta Olsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)