Inrättande av faddersystem för nyanlända

Motion 2019/20:1473 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till faddersystem för nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är grundläggande för de flyktingar som söker sig till Sverige att de snabbt kommer

in i det svenska samhället. Många studier visar att den utsatthet, isolering och

maktlöshet som asylsökande befinner sig i är förödande för att nå en lyckad integration.

Samtidigt visar forskning av bland annat Lars Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke

högskola, att Skandinavien ligger i världsklass vad gäller frivillig arbete och

medborgerligt engagemang. Som ett exempel kan nämnas Röda Korset som idag har

32 000 volontärer.

Under flyktingvågen 2015 visade hundratusentals svenskar att de är beredda att

avsätta både tid och pengar för att hjälpa till. En stor hjälp för att integrera nyanlända är

att ge nyanlända en svensk fadder eller fadderfamilj. Detta görs redan idag på en del

platser men bör införas i hela landet. Ideella organisationer, kyrkor och andra föreningar

kan organisera och tillhandahålla volontärerna som bistår de nyanlända med

information, kontakter och stöd.

Kristina Axén Olin (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)