Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten

Motion 2019/20:1458 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgängliggöra porträtt och annan konst av kvinnliga politiker i fler delar av riksdagens lokaler och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Riksdagsåret 1985/86 lades en motion från fem ledamöter från fem olika partier angående att kvinnliga tidigare ledamöter skulle uppmärksammas, genom att porträtt av dem synliggörs bland konsten som finns i riksdagen.

Motionen resulterade i ”Kvinnorummet” som idag finns i ett av övergångsrummen i Riksdagshuset östra. Kvinnorna fick ett eget rum där det idag bland annat finns porträtt på kvinnliga tidigare riksdagsledamöter.

Det är viktigt att påminna om den jämställdhetsresa som Sveriges riksdag gått igenom till där vi idag befinner oss i ett av världens mest jämställda parlament. Innehållet i motionen argumenterar inte för ett särskilt rum utan istället för att kvinnliga tidigare ledamöter skulle få plats bland konsten i riksdagen.

Sverige har nu ett av världens mest jämställda parlament och kvinnor har en naturlig plats i det politiska livet. Mot den bakgrunden vore det rimligt att kvinnor uppmärk­sammas i riksdagens konst på samma villkor som männen. Det är också dags att andemeningen i motionen från 1985/86 uppfylls: att tidigare kvinnliga ledamöter, men också från mer modern tid, ska få en mer framträdande roll i riksdagens konst. Både i såväl placering som antal.

De porträtt på kvinnor som finns i riksdagens så kallade kvinnorum bör på sikt kunna spridas till andra delar av riksdagens lokaler. Det är föremål som förtjänar att visas i flera av riksdagens lokaler. Porträtten bör inte vara hänvisade till ett särskilt rum utan synliggöras på fler ställen innanför riksdagens väggar. På sikt kan detta leda till att det så kallade kvinnorummet eventuellt kan komma att avvecklas i sin nuvarande form, men detta måste ställas mot att fler kan ta del av de porträtt som finns, på fler platser än idag.

Fördela ut de porträtt som finns i Kvinnorummet och fortsätt att lyfta fram kvinnliga politiska företrädare i riksdagens konst. I en jämställd riksdag bör kvinnors politiska gärning lyftas fram på samma sätt som männens, också i konst och porträtt.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)