Säkra vägar

Motion 2019/20:1450 av Michael Anefur (KD)

av Michael Anefur (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra mittavskiljare och underglidningsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan många år ställs det krav på mittavskiljare på vägar, både vid nyproduktion och uppgradering av vägar. Detta är bra och räddar liv. Däremot är det inte lika bra att mittavskiljare nästan undantagslöst består av vajerräcken. Vajerräcken fungerar för bilar, men betydligt sämre för tung trafik och motorcyklar. När det gäller den tunga trafiken orkar vajerräckena inte stå emot i tillräcklig omfattning och när det gäller motorcyklar kan vajerräcken utgöra en direkt livsfara.

I de flesta andra länder i Europa har man förbud mot just vajer som mittavskiljare på grund av deras potentiella farlighet för oskyddade trafikanter. Istället används släta räcken med underglidningsskydd, detta borde Sverige ta efter.

Med anledning av ovan föreslår jag att regeringen utfärdar nya direktiv till Trafikverket att framtida montering av mittavskiljare inte ska vara av typen vajerräcke.

Trafikverket bör få i uppdrag att skyndsamt införa underglidningsskydd på vägräcken.

Michael Anefur (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)