Obligatoriska hälsosamtal i skolan

Motion 2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)

av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa obligatoriska hälsosamtal i grundskolan och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under vår skoltid får vi allihop regelbundet gå till skolsköterskan för att väga oss, mäta oss, och ibland även kolla synen och hörseln för att hålla koll på vår fysiska hälsa. Dock gör vi inte på samma sätt för att kontrollera elevernas psykiska hälsa. Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar. Stressen och pressen från skolan, en dålig hemmiljö, mobbning eller den press man känner från samhället att vara på ett visst sätt är bara några orsaker till att unga mår sämre idag. Detta är ett problem som måste tas på stort allvar.

Många går och mår dåligt längre än vad de egentligen skulle behöva. Därför skulle en regelbunden kontakt med skolans kurator kunna leda till att sådana problem upptäcks tidigare och att fler får den hjälp de behöver. Problemet är att det är tabu att prata om sin psykiska hälsa, vilket troligtvis gör att många undviker att ta kontakt med kurator för att få hjälp.

För att lösa detta bör man få det att vara lika naturligt att gå till kuratorn som att gå till skolsköterskan, vilket regelbundna besök hos kuratorn för alla skulle medföra genom att låta eleverna en gång i terminen prata om hur man mår psykiskt. Regel­bundna besök hos kuratorn för alla skulle även öka möjligheterna att i ett tidigt skede uppmärksamma om någon börjar må dåligt.


Det är lätt att erkänna att man tex har ont i ryggen, svårare att erkänna att man mår psykiskt dåligt. Så borde det inte behöva vara.

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)