Begränsa Svenska Spels marknadsföring

Motion 2019/20:1438 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att förbjuda eller begränsa spelreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag utsätts vi för reklam i olika medier om hur vi kan bli lyckliga genom att vinna miljonvinster. Svenska Spel syns och hörs ofta.

I förslaget som togs fram inför den nya lagen som trädde i kraft 1 januari 2019 slår utredarna fast att det inte finns någon studie som kan ge ett klart besked i frågan om i vilken utsträckning spelreklam bidrar till ökat spelmissbruk, men att det finns visst belägg för att spelreklam gör att vissa personer med spelproblem ökar sitt spelande ytterligare och att personer med spelproblem i högre grad lägger märke till spel­reklamen. Viss förändring har skett gällande marknadsföring; till exempel ska den vara måttfull och det får inte verka enklare att vinna än det faktiskt är eller som om spel är en lösning på ett ekonomiskt problem. Detta är dock luddigt och inte tillräckligt.

Det är vår uppfattning att Svenska Spel ska vara en förebild och inte uppmuntra till spel.

Monica Haider (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)