Bostadsköpares pengar i krisbolag saknar skydd

Motion 2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över garantisystemet för att minska risken att bostadsköpare drabbas av förluster, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Efter att bostadsköpare betalat mångmiljonbelopp i projekt som bara garanterats av byggarna själva - byggare som det senare visade sig befann sig i kris - varnade Bolagsverket hösten 2018 för allvarliga brister i garantisystemet. Dessa brister kan i värsta fall leda till stora förluster för vanliga bostadsköpare.

Byggbolag är själva den enda säkerheten vid köp av mångmiljonlägenheter, men brister i Bolagsverkets regler gör att insatser till köp av bostadsrätter kan försvinna om byggbolag går i konkurs. För att garantera att dessa pengar inte går förlorade om något oförutsett händer med projektet kan byggbolaget teckna en försäkring genom ett försäkringsbolag. Men garantin kan vara byggbolaget själv. Genom att ansöka hos Bolagsverket kan byggbolag få lov att själv agera säkerhet för stora insatser.

Bolagsverket menar att garantisystemet borde ses över, till exempel att det antingen borde finnas en bankgaranti eller en deponering av köparnas pengar.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)