Se över förbehållsbeloppen inom äldreomsorgen

Motion 2019/20:1435 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över systemet med förbehållsbelopp så att det ökar i förhållande till bruttointäktsökningar för den grupp som motionen beskriver och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Både den föregående och den nuvarande regeringen har satsat mycket för att förbättra ekonomin för Sveriges pensionärer. Förutom att skatten har sänkts har bostadstillägget höjts. För de allra flesta har bruttoinkomsterna ökat med flera hundra kronor per månad, men trots det finns det vissa som har fått mindre pengar i plånboken netto. Detta uppstår på grund av att bruttoinkomsterna ökar utan att förbehållsbeloppet för avgifter inom äldreomsorgen räknas upp i den takt som bruttoinkomsterna ökar. Det gör att kommu­nerna får ett större avgiftsutrymme eftersom det i många fall gör att de äldre kommer över en gräns och kan debiteras mer för omsorg. Omsorgstagarna förlorar därmed på skattesänkning och höjt bostadstillägg.

Detta är en situation som drabbat cirka 200 pensionärer i Växjö kommun. Räknar vi upp det till nationell nivå innebär det att omkring 18 000 seniorer faktiskt fått det sämre, inte bättre, ekonomiskt sett sedan arbetet med att ta bort den orättvisa pensionärsskatten påbörjades.

Många av de som drabbats lever redan i en utsatt ekonomisk situation och vi behöver därför se över systemet med förbehållsbelopp för att säkerställa att åtgärder som ska förbättra situationen inte försämrar den.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)