Minimibelopp vid fakturering av vägavgifter

Motion 2019/20:1434 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi vissa skatter kopplade till bilkörning. Infrastrukturavgifter tas ut för att biltrafikanter ska medfinansiera nybyggnationer av vägar, broar eller tunnlar.

I storstadsregionerna Stockholm och Göteborg har det införts trängselskatt för att råda bot på trängseln, liksom för att bidra ekonomiskt för de utsläpp du som bilist orsakar. Detta medför fakturering vid olika betalstationer, vilket leder till fakturor på ett fåtal kronor till tillfälliga privatbilister i området.

Trafikverket menar att det inte är en stor utgiftspost att skicka ut fakturor på små belopp till dessa bilister. Vi anser att riksdagen borde se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av dessa avgifter och skatter. Det skulle spara en del utskick, och fler skulle ta sina fakturor från Trafikverket på allvar, istället för med en axelryckning. Möjligtvis skulle det gå att samfakturera med ordinarie vägtrafikskatt.

Vi anser även att systemet med höga påminnelseavgifter bör ses över. Det är orimligt med förseningsavgift på 500 kronor när själva avgiften uppgår till småsummor.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)