Jämlikare bötesbelopp i trafiken

Motion 2019/20:1432 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att skapa ett rättvisare och mer effektivt bötessystem för trafikförseelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fortkörning är ett brott som allt för många inte tar på allvar. Det samtidigt som vi vet att skadorna ökar dramatiskt med hastigheten, särskilt på vägar som inte är anpassade för högre hastigheter eller i områden där många oskyddade finns.

Det är så att säga vardag för en del att ta sig friheter i trafiken, oavsett om det är fortkörning eller andra förseelser.

Straffen för fortkörning slår dessutom väldigt olika beroende på vilken inkomst man har. Den med hög inkomst har lättare att betala böterna än den med låg inkomst. Straffet fungerar därför i väldigt olika grad som motivation för att hålla hastighetsgränserna. Därför bör man överväga möjligheten att se över straffet för fortkörning.

Patrik Lundqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)