Ett enklare system med högkostnadsskydd för mediciner

Motion 2019/20:1430 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)

av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över systemet med högkostnadsskydd för mediciner så att det blir mer tydligt för medborgarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Högkostnadsskydden vi har inom sjukvården är fantastiska system. De utjämnar de ekonomiska skillnaderna mellan människor och ser till så att alla får en jämlikare tillgång till vård och mediciner. Utan dem skulle många ha väldigt svårt att betala för dyrare behandlingar eller bara år när de har många besök i vården pga. olyckor eller annat.

Att subventionera läkemedel i trappsystem på det här viset har sina meriter, vid mindre behov får man mindre rabatter och vid större behov så får man större rabatter.

Men systemen är inte alltid de lättaste att förstå, både det faktum att det finns flera skilda högkostnadsskydd kan komma som en överraskning första gången man stöter på det. Dessutom så bygger systemen på en serie av olika rabattnivåer som man ska gå igenom innan man till slut får ett frikort, som då gäller för resterande tid från det första köpet till ett år efter detsamma. Därför vore en översyn om hur högkostnadsskyddet ska utformas för en ökad tydlighet önskvärd.

Elin Lundgren (S)

Patrik Lundqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)