Klassificering och reglering av elsparkcyklar

Motion 2019/20:1429 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av ordningsstadgan när det gäller elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elsparkcyklarna har kommit starkt och är numera en vanlig syn på våra städers gator. De har helt naturligt en plats i den moderna stadsbilden. De har många förtjänster och kan också bidra till att minska städernas totala utsläpp då de kan ersätta taxi och privatbilism vid kortare transporter.

Det finns även utmaningar med dem. De parkeras och läggs utan ordning och kan innebära problem för personer med synnedsättning och rullstolsburna.

En annan utmaning är att de framförs tillsammans med gående, på cykelbanor och tillsammans med biltrafik. Det ställs inte heller idag några krav på förarbevis eller hjälm. Kommunerna har inte heller idag någon möjlighet att utöver via ordningsstadga reglera trafiken med elsparkcyklar.

Det är därför viktigt att överväga om man behöver göra en översyn av regleringen av elektriska sparkcyklar i syfte att förbättra trafiksäkerheten på våra gator.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)