Inrätta ett omställningsutskott

Motion 2019/20:1426 av Magnus Manhammar och Hanna Westerén (båda S)

av Magnus Manhammar och Hanna Westerén (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett omställningsutskott i riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris ikraft. Kärnan i avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet slår fast att den globala temperatur­ökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart femte år. En global översyn av de samlade åtagandena kommer också att ske vart femte år med start 2023. Principer för uppföljning och rapportering etablerades.

Regering och riksdag har vidtagit en rad åtgärder för att omställningen ska kunna genomföras. Nyligen lanserade Sverige en global ledarskapsgrupp för att minska industrins utsläpp, tillsammans med Indien. Sverige ska ligga i framkant när det gäller samhällets omställning.

Det är dags att se över möjligheterna att inrätta ett omställningsutskott. Då får vi fler förtroendevalda i riksdagen som jobbar direkt med denna fråga.

Magnus Manhammar (S)

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)