Förbjud spelreklam

Motion 2019/20:1420 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S)

av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige var föregångare när man beslöt att förbjuda tobaks- och alkoholreklam i tv. På samma sätt bör Sverige förbjuda reklam för spel av olika slag. Spelmissbruk räknas som en beroendesjukdom och bör därför jämställas med alkohol- och narkotikaberoende.

Missbruk av olika slag skapar ångest och förödelse och då inte minst för barn och unga i de familjer där missbruk förekommer. Min bild är också att det många gånger är unga män som lockas till att spela på kasinon och andra snabba spel när de ser kända idrottare och kulturpersoner som manar till spel för att vinna ”enkla” pengar.

Under senare år har spelreklamen verkligen exploderat och det riskerar att förstöra många unga människors start i livet och det riskerar att öka spelberoendet. Reklamen finns överallt och inte minst i tv och på nätet. När man än slår på sin tv under dygnets alla timmar så är den fylld av erbjudanden och lockelser för spel. Med tanke på att fler och fler blir spelberoende borde denna typ av reklam vara lika olaglig som reklam för alkohol och tobak är det. Samhället arbetar på olika sätt med att hjälpa personer och familjer som hamnat i missbruk. För att förebygga och minska spelberoende är ett förbud mot spelreklam en tydlig och aktiv åtgärd.

Malin Larsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)