Polis med lokal förankring

Motion 2019/20:1419 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en lokalt förankrad polis som har goda möjligheter att arbeta förebyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de bärande intentionerna med den stora omorganisationen av Polismyndigheten var att föra polisen närmare medborgarna. Det är viktigt att polisens bemanning räcker till för att lösa både det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet. För oss social­demokrater är det oacceptabelt att den som bor på en mindre ort, ofta i glesbygd, är osä­ker på om polisen kommer när man behöver den. Det behövs helt enkelt fler poliser i Sverige. Socialdemokraterna har utlovat 10000 fler polisanställda fram till 2024 – vil­ket även är en konkret målsättning i januariavtalet. För att nå dit har regeringen först och främst ökat resurserna till polisen, samt också ökat ambitionen gällande utbild­ningstakten av poliser genom att starta två nya polisutbildningar, en i Malmö och en i Borås. Som januariavtalet också slår fast så måste vi fortsätta att förbättra polisernas ar­betsvillkor så att fler söker sig till, stannar i och återvänder till poliskåren. Sammanfatt­ningsvis kan man konstatera att mycket går åt rätt håll på det här området – men, en hel del kvarstår. Inte minst vill vi understryka att det bästa sättet att minska konsekvenserna av brottsligheten är att hindra att brott begås. Därför är det brottsförebyggande arbetet – med en bra skola, gott om jobb och minskade sociala klyftor i spetsen – fundamentalt för oss socialdemokrater. Även polisen har en viktig del i det förebyggande arbetet. Fler lokalt förankrade poliser som känner sitt område och människorna som bor där är en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt förebyggande arbete. Vi vill särskilt lyfta fram vikten av förebyggande arbete för att hindra barn och ungdomar från att hamna i missbruk, kriminalitet och långsiktigt utanförskap. Oavsett vem du är, eller var du bor, ska du känna dig trygg med att polisen finns där för dig när du behöver den. Därför vill vi framhålla vikten av att regeringen säkerställer att polisen är lokalt förankrad samt har goda möjligheter att arbeta förebyggande med särskilt fokus på våra ungdomar.

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)