Utländska uppköp

Motion 2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att stoppa utländska köp av tomter och fastigheter på strategiska platser om köpet kan anses ha negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pargas, en skärgårdstad utanför Åbo, har plötsligt hamnat mitt i storpolitikens centrum alltsedan en stor insats genomförts mot en rysk affärsman som målmedvetet köpt upp fastighet efter fastighet vid djupfarleder i skärgården. Totalt handlar det om ett tiotal öar. Massiva nybyggnationer har sedan skett på öarna, hus och helikopterplattor som av allt att döma sedan stått övergivna. Områden som omfattas av allemansrätten har ändå börjat skyltas som förbjudna och kameraövervakningen har varit omfattande. Allt har skett inför öppen ridå och med erforderliga byggnadstillstånd. Det skulle kunnat vara i Sverige.

Det är grundläggande för en stat att skydda sina medborgare och sina gränser. Att ryssar, tyskar eller holländare köper stugor i Sverige är en sak. Att ryska affärsmän systematiskt köper upp fastigheter i säkerhetspolitiskt intressanta områden och utrustar fastigheterna med helikopterplattor och stora bryggor vid djupa farleder är en annan. Här kan man anta att naturupplevelser och skärgårdsliv inte är det primära intresset.

Johan Löfstrand (S)

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)