Hyvling av arbetstimmar

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstimmar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedel­bar verkan skära ner arbetstagarnas arbetstimmar vilket också innebär lägre lön. Även heltidsanställda riskerar i och med domen att förlora arbetstimmar. Domen kan komma att påverka hur lagen om anställningsskydd (LAS) tolkas. Även om anställningen som sådan finns kvar så innebär ”hyvling” av timmarna att det blir svårt eller omöjligt att försörja sig på sin lön. Genom att hänvisa till att det rör sig om ”omplaceringar” kan arbetsgivarna minska arbetstagarnas arbetstid och därmed också sänka deras löner. Det kan vara svårt nog för en heltidsanställd som förlorar timmar att klara sig ekonomiskt. För en deltidsanställd som förlorar timmar kan det innebära ekonomisk ruin. ”Hyvlingen” av arbetstid har hittills mest förekommit i servicebranschen, men det sprider sig till övriga arbetsmarknaden. Det är viktigt att arbetsrätten anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska vara rättssäker och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)