Öresundsmetro som nyckel för god och hållbar utveckling

Motion 2019/20:1408 av Joakim Sandell m.fl. (S)

av Joakim Sandell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningar för att bygga Öresundsmetron och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att möta klimatmålen och Sveriges utmaningar kring hållbara transporter krävs klimatsmarta transportlösningar. En metro mellan Malmö och Köpenhamn kan bidra till att skapa ett robust och hållbart transportsystem för gods på spår över Öresund och ut i Europa, efterfrågat av industri, politik och opinion. Öresundsmetron är en grön infra­strukturinvestering för hela Sverige.

Öresundsmetron är en direkt åtgärd för att adressera klimatutmaningen. Vi kan inte bygga infrastruktur som ökar utsläppen när vi kan bygga infrastruktur som minskar utsläppen. Öresundsmetro är en klimatsmart infrastruktursatsning som frigör kapacitet på Öresundsbron för spårbunden trafik (gods- och persontrafik), underlättar för arbets­marknaden och driver hållbar tillväxt.

Öresundsbron måste avlastas för ökad robusthet i systemet och knyta Sverige när­mare kontinenten. Redan 2030 förväntas dagligen 45000–60000 kollektivtrafikresor över Öresund, samtidigt som godsflöden förväntas öka på grund av den nya Fehmarn bält-förbindelsen. Genom att trafik flyttas från Öresundsbron frigörs plats för spår­bunden och klimatneutral gods- och persontrafik.

Arbetet för en Öresundsmetro har redan gått igenom tre utredningsfaser, delfinan­sierade av EU. Det brådskar med att börja planera på båda sidor sundet. Projektet är kopplat till utbyggnaden av Köpenhamns metro och blir världens första internationella tunnelbana.

Nu måste vi se till att bygga den lösning som på bästa sätt löser utmaningen med infrastruktur som möter klimathotet. Öresundsmetron är en förutsättning för att Sverige ska nå de klimatpolitiska målen. Öresundsmetron erbjuder stora nationella nyttor för hållbarhet och klimat, godstransport och kollektivtrafik, arbetsmarknad och regional integration.

Joakim Sandell (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)