En trygg arbetslöshetsförsäkring

Motion 2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S)

av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En frivillig och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska modellen och fyller en central roll i dagens globaliserade värld. I en allt hårdare konkurrens är det viktigt att snabbt kunna ställa om och anpassa sig efter nya förutsättningar. Samtidigt bidrar arbetslöshetsförsäkringen till att hålla lönenivåerna uppe och motverka att en låglönemarknad pressas fram i Sverige.

Tanken med arbetslöshetsförsäkringen är att den ska ge den som blir av med sitt arbete en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen. Dock begränsas detta av ett tak som avgör hur stor ersättningen kan bli. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen inte har uppdaterats i samma takt som lönerna går det att tala i termer om att systemet har urholkats, och arbetslöshetsförsäkringen har gått från att vara en inkomstbortfallsförsäkring till att bli en grundförsäkring.

Det är visserligen positivt att den socialdemokratiskt ledda regeringen under den förra mandatperioden höjde taket i a-kassan så att de som tjänar upp till 25 000 kronor får 80 procent i ersättning under de 100 första dagarna. Dock behöver mer göras. Även om fler i dag får ut 80 procent av sin lön, jämfört med de 10 procent under den tidigare borgerliga regeringen, är det fortfarande för många som står utanför. Resultatet av detta blir att allt fler i stället erbjuds och tecknar särskilda inkomstförsäkringar. Utöver att detta riskerar att urholka förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen, bidrar det också till


att ojämlikheten på arbetsmarknaden växer eftersom en inkomstförsäkring kan bli dyr för den som arbetar inom en sektor där arbetslösheten är hög. Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att höja taket för arbetslöshetsförsäkringen.

Carina Ödebrink (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)