Förbjud spelreklam

Motion 2019/20:1388 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa eller förbjuda spelreklam och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spelsajter på nätet finns i dag i överflöd och enkelheten att spela bort sina pengar har aldrig varit större. De senaste åren har mycket gjorts för att reglera marknaden och få den under kontroll, men trots det så är risken stor att alltför många hamnar i ett allvarligt missbruk. En stor faktor till det är den aggressiva reklam som sänds i tv och syns i tidningar, på nätet m.m. Det kan inte få fortsätta så här; spelberoende är ett allvarligt problem i vårt samhälle, och i likhet med alkohol, cigaretter osv. bör det vara helt förbjudet så långt det går. Spelandet är såklart inte direkt dödligt, men det splittrar familjer och leder i värsta fall till självmord. För oss bör det vara fullt tillräckligt för att motivera ett stopp för all reklam för onlinespel.

Patrik Lundqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)