Rösträtt under det år en blir röstberättigad

Motion 2019/20:1385 av Malin Larsson m.fl. (S)

av Malin Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa rösträtt fr.o.m. det år en blir röstberättigad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vart fjärde år hålls det i Sverige allmänna val. För att ha rösträtt och kunna rösta i valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Forskning kring valdeltagandet visar att 18-åringar har större benägenhet att rösta än de som är något äldre ett förhållande som har observerats i flera svenska val. Troligtvis handlar detta om att dessa fortfarande går i gymnasiet och genom skolans demokratisatsningar blir medvetna om det viktiga i att rösta.

En argumentation kan föras för att rösträtten går att jämföra med andra bestämmelser som följer året en är född. I skolan och inom idrotten utgör åldersklass, inte födelsedatum, kriterium. Dagens system får konsekvensen att en stor del av en årskull inte ges möjlighet att rösta med sina jämnåriga. De får vänta flera år på sitt första val. Det är belagt att röstbenägenheten sjunker åren efter året en fyller 18.

För att fortsätta att utveckla demokratin och rösträtten bör vi införa rösträtt från och med det år en person blir myndig och också röstberättigad och inte från och med ens födelsedag som det är i dag.

Malin Larsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)