Räddningstjänstens organisering

Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av räddningstjänstens placering vad gäller organisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2018 års bränder i Härjedalens och Hälsinglands skogar visade på att det vid större händelser inte finns tillräcklig beredskap och förmåga för en enskild kommuns räddningstjänst att hantera, leda och begränsa stora och spridda bränder i skog och mark.

I Hälsingland så tog länsstyrelsen över och ledde och samordnade det stora och logistiskt svåra uppdraget. Räddningstjänst, försvarsmakt, kommuner, utländska styrkor, företag, flygstyrkor och frivilliga deltog i arbetet i Ljusdals kommun.

Med fjolårets händelser lagda till erfarenheten från Västmanland visar på att det kan finns anledning att utreda hur räddningstjänsten ska organiseras. Vi ser på flera ställen i landet att kommuner frivilligt bildat gemensamma organisationer. I Gävleborg finns idag fyra organisationer. Ljusdals kommun har en kommunal räddningstjänst med kommunen som huvudman. norra Hälsingland har Hudiksvall och Nordanstig bildat en gemensam nämnd. Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker har bildat ett kommunalförbund och i Gästrikland har samtliga kommuner tillsammans med Älvkarleby också bildat ett kommunalförbund.

En översyn bör genomföras och se över vart ska ansvaret för räddningstjänsten placeras, i kommuner eller på frivillig basis med samarbeten över kommungränser, på regional nivå i län eller på statlig nivå

Åsa Lindestam (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)