Räddningstjänstens organisering

Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av räddningstjänstens placering vad gäller organisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2018 års bränder i Härjedalens och Hälsinglands skogar visade på att det vid större händelser inte finns tillräcklig beredskap och förmåga för en enskild kommuns rädd­ningstjänst att hantera, leda och begränsa stora och spridda bränder i skog och mark.

I Hälsingland så tog länsstyrelsen över och ledde och samordnade det stora och logistiskt svåra uppdraget. Räddningstjänst, försvarsmakt, kommuner, utländska styrkor, företag, flygstyrkor och frivilliga deltog i arbetet i Ljusdals kommun.

Med fjolårets händelser lagda till erfarenheten från Västmanland kan det finnas anledning att utreda hur räddningstjänsten ska organiseras. Vi ser på flera ställen i landet att kommuner frivilligt bildat gemensamma organisationer. I Gävleborg finns idag fyra organisationer. Ljusdals kommun har en kommunal räddningstjänst med kommunen som huvudman. I norra Hälsingland har Hudiksvall och Nordanstig bildat en gemensam nämnd. Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker har bildat ett kommunalförbund och i Gästrikland har samtliga kommuner tillsammans med Älvkarleby också bildat ett kommunalförbund.

En översyn bör genomföras och se över var ansvaret för räddningstjänsten ska placeras, i kommuner eller på frivillig basis med samarbeten över kommungränser, på regional nivå i län eller på statlig nivå.

Åsa Lindestam (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)