Ändra straffskalan i sexköpslagen

Motion 2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra straffskalan i sexköpslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sexhandel är en av de största inkomstkällorna för kriminella nätverk och bidrar till att många kvinnor (och även män) tvingas utstå stort psykiskt lidande.

Idag är det böter som är lägsta straffet för köp av sexuella tjänster och det innebär i praktiken att om man erkänner direkt får man böter och sexköparen får böteslappen sänd till hemadressen.

Om man höjde minimistraffet till fängelse, skulle det innebära rättegång. Därmed skulle brottet bli offentligt, vilket troligen skulle verka avskräckande.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)