Prioritera mer vildsvinskött på marknaden

Motion 2019/20:1376 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja de hinder som finns för att det miljövänliga vildsvinsköttet ska nå marknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en växande vildsvinsstam som härstammar från ett antal djur som på 1970-talet rymde från hägn. Vildsvin är ett djur som förökar sig mycket snabbt. En fullvuxen sugga föder mellan fem och sex kultingar varje år. Djuret sprider sig gradvis längre norrut och över allt större områden. År 2017 sköts det över 100000 vildsvin i Sverige. Trots att denna mängd är rekord kvarstår stora problem såsom skador på jordbruk, trafikolyckor med skada på bil och/eller personer etc. LRF beräknar kostnaden för lantbruket till 1miljard och det beräknas att vildsvinsstammen kommer fortsätta att öka i 30 år. För att begränsa vildsvinsstammens tillväxt och även begränsa skadorna måste det bedrivas en effektiv jakt på vildsvinen.

Det är i dagsläget viktigt att skapa incitament för större avskjutning när det behövs och att därmed även ha en chans att minska olyckor och skadegörelse. Det är dock minst lika viktigt att också öka tillgången på vildsvinskött till konsumenter som är intresserade av detta utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten med hänsyn till exempelvis trikiner. Jordbruksverket har presenterat en rapport: Från skog till krog – Vilka hinder motverkar mer vildsvinskött på marknaden? (2013:28). I rapporten uppmärksammas fyra primära hinder mot vildsvinskött på marknaden: hanteringen, kostnaderna, priserna och okunskap hos konsumenterna. Dessa fyra hinder hänger samman och motverkar mer vildsvinskött på marknaden. Om mer vildsvinskött ska


kunna nå marknaden framöver måste hela marknaden hänga med, vilket förutsätter att hela kedjan, från jägare till konsumenter, fungerar och är redo för detta.

Monica Haider (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)