Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser

Motion 2019/20:1372 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för föräldrar att delta tillsammans med sina barn i öppenvård av socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn och unga som behöver hjälp på grund av bristande anknytning till förälder, skolvägran eller självdestruktivt beteende kan erbjudas öppenvård av socialtjänsten. Ofta blir behandlingen som mest framgångsrik när man jobbar med barn/ungdom och förälder tillsammans. Det kan handla om att stärka anknytningen mellan barn och förälder eller jobba för att hitta en fungerande morgonrutin. Det kan dock vara svårt för föräldrar att delta i öppenvård tillsammans med sina barn eftersom man inte kan få ersättning för vård av barn för att delta i denna typ av behandling.

Det är inte rimligt att en förälder som vill förbättra sitt barns situation genom att delta i öppenvård måste avstå från inkomst eller avstå från att delta i en behandling som kan betyda stor skillnad för både förälder och barn.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)