Bankernas ansvar för kontanthantering

Motion 2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över bankernas ansvar för kontanthantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många orter i Sverige förändrar bankerna sin grundläggande service. Banker går alltmer ifrån kontanthantering, vilket medför problem för de samhällsmedborgare som önskar kunna lämna sina kontanter för insättning på ett bankkontor. Utvecklingen med kontantfria banker märks i hela landet och slår särskilt hårt mot personer som bor på landsbygden, eftersom de kan få åka väldigt långa sträckor för att nå en bank som hanterar kontanter. Detta är en utveckling som hindrar människor från att använda banken på det sätt de finner ändamålsenligt, särskilt då vissa inte har möjlighet eller kunskap att bruka bankens digitala tjänster. Särskilt svårt blir det för föreningar och småföretagare som har lösa kontanter och dagskassor att hantera.

Givetvis finns det en viss risk knuten till att hantera och använda kontanter – därför är det också viktigt att bankkontor hanterar kontanter för att säkra medborgares trygghet i sin kontanthantering. Dessutom är banken en minst lika trygg garant för kontant­hantering som den lokala matvarubutiken.

Det kontantlösa samhället är en vision som ofta formuleras för framtiden och utvecklingen går åt detta håll. Självklart ska vi främja innovation och nya smarta tekniska lösningar, men det innebär inte att vi på förhand kan kassera fungerande och redan existerande system – speciellt inte om det innebär att vi lämnar en stor del av befolkningen utanför. Många människor och företag hanterar dagligen kontanter. Det ska de kunna göra på ett tryggt och säkert sätt. Det är viktigt att vi har fungerande banker med en tillgänglig service. Skattebetalarna i Sverige har vid flera tillfällen


tvingats rädda banker vid ekonomiska kriser. Då vore det på sin plats att bankerna tar sitt samhällsansvar att fungera som banker och därmed ta emot kontanter.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)