Förbudet mot handel med sälprodukter

Motion 2019/20:1362 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva frågan att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör driva frågan att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sedan 2015 råder totalförbud mot handel med sälprodukter. EU-reglerna gör undantag för vissa inuitsamhällen och ursprungsbefolkningar, men en svensk säljägare får inte sälja någonting från sälen.

Det gör det exempelvis omöjligt att sälja sälkött för att äta eller skinn för tillverkning av olika produkter. Att sälarnas kött och päls inte får säljas kan medföra att säljägare inte tar hand om kropparna från de skjutna sälarna. En skjuten säl sjunker till botten och flyter upp först när gaser bildats i kroppen och det kan bidra till övergödning av Bottenviken. Att skjuta djur utan att ta vara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård. Historiskt sett har skinn, päls, kött och fett varit en handelsvara och borde således kunna vara det än idag. Den värdefulla säloljan, som används för impregnering och har ett högt värde som naturprodukt mot hjärt-kärlsjukdomar, omega 3-kapslar, får inte heller avyttras.

Efter beslut i riksdagen 2019 tillåts licensjakt på säl vilket var välkommet men så länge EU-förbudet mot handel med sälprodukter föreligger är det både etiskt fel och ett stort resursslöseri att skjuta en säl och sedan inte kunna avyttra något av den. För att skapa en möjlighet att fler får ta del av gott sälkött och samtidigt minska resursslöseriet vore bra. Med de problem Sverige har i Östersjön med säl idag och i och med den licensjakt vi infört borde det finnas goda grunder för Sverige att få ett handelstillstånd i EU för detta. Utöver det bör regeringen inom ramen för EU-samarbetet även väcka och driva frågan att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.

Med anledning av detta föreslår jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva frågan om att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter och att Sverige inom EU bör driva frågan om att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.

Alexandra Anstrell (M)

Erik Ottoson (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)