Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2019/20:1361 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av karriärmöjligheter för polis i yttre tjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten inom polisen att få en högre rang på grund av sina erfarenheter, kompetens och insatser i yttre tjänst måste förbättras. Som i så många andra branscher är det även inom polisen svårt att göra karriär ute på fältet. En duktig polis i yttre tjänst måste kunna få vara en duktig polis i yttre tjänst och ändå få möjligheten att bli befordrad.

Lärarkåren har länge haft det så att blir du befordrad så hamnar du längre ifrån eleverna. Inom polisen innebär det i stort att karriärmöjligheten, där ansvar, befogenhet och lön går hand i hand, gör att man hamnar högre upp i polishuset och längre bort från gatan. Inom skolan finns det numera system med förstelärare som innebär såväl löne­förhöjning som möjlighet att utveckla sin egen kompetens och utveckla specialist­kompetenser för hela yrkeskåren.

Vi vill ha fler synliga poliser; då måste vi också ge möjligheter att utvecklas inom kåren utan att behöva lämna yttre tjänst.

Med anledning av ovanstående vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av karriärmöjligheter för polis i yttre tjänst.

Alexandra Anstrell (M)

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)