Tre terminer i skolan

Motion 2019/20:1360 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till att i grunden förändra den svenska skolan och införa ett system med tre terminer i stället för dagens två och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens system med två terminer och långa sommarlov ställer till det för barn och familjer. Barn från tuffare socioekonomiska förhållanden är de som drabbas värst av dagens system med ett långt sommarlov. Många barn i Sverige får mycket stimulans på sommaren; de har familjer att vara lediga med, kanske har närhet till böcker och får åka på kollo. Men andra sitter hemma, är passiva eller spelar dataspel. Det är inte alla kom­muner som möter upp dem med en öppen förskola eller tillgängligt fritids. Det är en stress för dagens föräldrar, inte minst de som är ensamstående, att räcka till för barnen på deras skollov.

Internationell forskning visar dessutom att barn tappar i sin utveckling under långa sommarlov. Förslaget är därför att utreda möjligheterna med att i grunden förändra den svenska skolan och införa ett system med tre terminer i stället för dagens två. Ett gott exempel kan vara det brittiska systemet. Där sträcker sig höstterminen från september till mitten av december, vårterminen från januari till påsk och sommarterminen från påsk till mitten av juli. Mellan dessa finns ett par veckors ledighet vardera.

Med anledning av detta vill jag därför utreda möjligheterna med att i grunden för­ändra den svenska skolan och införa ett system med tre terminer i stället för dagens två.

Alexandra Anstrell (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)