Handlares rätt att avvisa notoriska snattare

Motion 2019/20:1344 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge handlare rätt att avvisa notoriska snattare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svinnet i den svenska handeln uppgår till ca 17 miljarder kronor, och av detta är 60–65% stölder eller snatterier som begås av kunder. 20% är svinn orsakat av personal, medan det resterande inte är brottsligt svinn. Under 2017 anmäldes 45600 butiksstölder. Butiksstölder är dock ett brott med ett stort mörkertal eftersom de flesta anmäls i sam­band med att någon ertappas vid tillgreppstillfället.

Det här är ett stort problem för handeln som satsat stora pengar på teknisk utrustning och väktare för att minska butiksstölderna. Det är även ett stort problem för konsument­erna eftersom de får betala handelns kostnader för stölderna via prislappen.

Många av dem som begår stöld eller snatteri är kända av handlarna, men med dagens lagstiftning kan handlarna inte hindra dessa från tillträde till butiken.

Att dessutom gång på gång upptäcka samma snattare utan att kunna hindra personen från att komma tillbaka till butiken upplevs som frustrerande.

Det har tidigare funnits en praxis som gjorde det möjligt att avvisa personer som störde i butiken genom stöd i lagen om olaga intrång. Men efter ett uppmärksammat fall i Högsta domstolen 1995 så försvann denna möjlighet.

Det sista en handlare vill göra är att utestänga någon från sin butik, men de notoriska snattarna måste kunna hindras från att besöka butiken.

Dagens lagstiftning ger innehavaren av en soptipp bättre rättsskydd än en handlare. I de fallen är det enkelt att lagföra någon för olaga intrång. För en handlare måste det upplevas stötande att soptippar får bättre skydd än vad handlaren erbjuds. En förändrad lagstiftning måste till för att öka handelns möjligheter att skydda sig från personer som inte har något intresse för att handla varor på sedvanligt sätt, utan endast är i butiken för att stjäla.

De stora vinnarna skulle bli alla kunder som skulle kunna lägga pengarna på ytterligare handel, istället för att täcka de enorma kostnader stölder orsakar handeln varje år. Det är också en viktig arbetsmiljöfråga för alla anställda att slippa några få som ställer till så mycket besvär.

Jörgen Berglund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)