Översyn av miljöbalken

Motion 2019/20:1338 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlig översyn av miljöbalken i syfte att minska byråkratin, avgiftsnivåerna och regelkrånglet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljöbalken medför ett stort arbete och en stor byråkrati. Den medför också mycket stora utredningskostnader för våra företag och är direkt hämmande för utvecklingen. Regeringen måste nu med kraft se över gällande regelsystem och underlätta och minska byråkratin i miljöbalken. Man måste också aktivt hjälpa våra företag att följa den och inte bara straffa de företag som har gjort fel.

Även avgiftsnivåerna behöver ses över då många av avgifterna inte är realistiska och inte står i rimlig proportion till miljöpåverkan. Om vi straffar ut våra företag, flyttas produktionen till andra länder, och detta kan medföra produktion under mycket sämre miljöförhållanden än i Sverige med våra regler. Vi måste vara rädda om vår produktion och våra företag.

Det är nu dags att göra en grundlig översyn av miljöbalken i syfte att minska byrå­kratin, avgiftsnivåerna och regelkrånglet och underlätta för våra företag och privatper­soner.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)