Minska den svenska vargstammen

Motion 2019/20:1331 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa och minska ned vargstammen till max 170–270 vargar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vargstammen är för stor i Sverige och de för många svenska vargarna finns på en för­hållandevis liten yta i Sverige, vilket gör att påfrestningarna för landsbygden i dessa områden är helt ohållbar. Därför måste vargstammen minskas ner till den nivå riksdagen fattade beslut om 2013, dvs en vargstam på max 170270 vargar.

Sverige behöver öka sin matproduktion och sin export av svenska livsmedel och detta måste prioriteras för att skapa jobb på landsbygden och också för att Sverige producerar en av världens absolut mest klimatsmarta livsmedel.

En för stor vargstam i Sverige gör att många tamboskap dödas, skadas och skräms vilket påverkar matproduktionen och djurhållningen negativt. Och att människor på landsbygden ska tvingas att ge upp sin djurhållning på grund av för många vargangrepp är oacceptabelt.

Jakten är en annan viktig verksamhet i Sverige som har skötts av jägare på ett helt föredömligt sätt, men en för stor vargstam är mycket negativt för en fungerande jakt och viltvård. Att inte kunna släppa sina hundar på grund av vargattacker eller låta bra klimatsmart viltkött gå förlorat till vargmat är inget som Sveriges landsbygd ska behöva tåla, och därför måste vargstammen minskas till en nivå som kan vara acceptabel för landsbygden, djurhållningen och jakten.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)