Ökad beredskap för ett eventuellt utbrott av svinpest i Sverige

Motion 2019/20:1329 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka arbetet och planeringen inför ett eventuellt utbrott av den afrikanska svinpesten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste ytterligare förbereda sig och förstärka arbetet och planeringen inför ett eventuellt utbrott av den afrikanska svinpesten.

Sverige måste göra allt för att minska risken för ett utbrott i Sverige och göra allt som är möjligt för att förbereda sig så att skadorna vid ett eventuellt utbrott kan mini­meras.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)