Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2019/20:1328 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att lantbrukarna får sina EU-ersättningar i tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa en förseningsavgift som ska betalas av Jordbruksverket till den lantbrukare som inte fått sina EU-ersättningar i tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i lämpligt sammanhang se över möjligheten att införa ränta på belopp som blir för sent utbetalda från Jordbruksverket till lantbrukare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantbrukare i hela EU har rätt till vissa EU-ersättningar och dessa utbetalningar ska skötas av respektive land. I Sverige är det Jordbruksverket som står för utbetalningarna. Men problemet har varit att Jordbruksverket på grund av diverse brister inte har kunnat betala ut delar av EU-pengarna i tid till Sveriges lantbrukare. Många lantbrukare har fått vänta flera år på att få ut sina EU-ersättningar fullt ut, vilket självklart är helt oacceptabelt.

Om en lantbrukare inte betalar in sina skatter eller betalar sina räkningar i tid så måste lantbrukaren betala både en förseningsavgift och ränta på pengarna. Om lantbruk­aren väntar alldeles för länge med att betala sin räkning så riskerar lantbrukaren att få en betalningsanmärkning. Ingen av dessa påföljder gäller för staten eller Jordbruksverket när de inte betalar ut lantbrukarens EU-ersättningar i tid. Därför borde det vara rimligt att göra en översyn och se över möjligheterna att både införa en förseningsavgift och ränta


på EU-pengarna som Jordbruksverket ska betala då man inte lyckats betala ut EU-ersätt­ningarna i tid. 

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)