Ökad marknadsföring för ökad export av svensk mat

Motion 2019/20:1324 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig marknadsföringsstrategi för ökad export av svensk mat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har stora förutsättningar och möjligheter för att producera mycket mer mat och detta måste utnyttjas. Om vår matproduktion ökar ger det i sin tur fler arbetsplatser på landsbygden och i övriga landet. Många andra länder har kommit mycket längre i sitt arbete med att marknadsföra och sälja sina matprodukter runt om i världen. Till exempel våra europeiska grannländer Tyskland och Danmark exporterar stora volymer av sin matproduktion och Sverige måste ta lärdom av hur de arbetar för att lyckas med export av egenproducerad mat. Sverige skulle via marknadsföring kunna öka exporten och därmed skapa flera arbetsplatser i Sverige. Det är därför viktigt att Sverige tar fram en tydlig marknadsföringsstrategi för att öka exporten av svensk mat.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)