Politisk påverkan från statliga myndigheter

Motion 2019/20:1320 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga styrningen av statliga myndigheter, verk och bolag i syfte att motverka att partipolitisk kommunikation och försök till politisk påverkan förmedlas av dessa institutioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att statliga myndigheter, verk och bolag ska vara opolitiska i sin information och sina eventuella reklamsändningar är för de flesta helt självklart. Ändå genomförde System­bolaget en omfattande reklam- och propagandaaktivitet för att försöka påverka politiken och politiker att säga nej till gårdsförsäljning av öl, vin och sprit i Sverige.

Att driva en politisk propaganda mot politiker eller beslutsfattare i Sveriges riksdag och/eller på andra politiska nivåer kan inte vara ett rimligt uppdrag som våra statliga myndigheter, verk och bolag ska ägna sig åt. För att dessa regler ska vara så tydliga som möjligt så behövs en översyn av regelverket för att undvika dessa problem.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)