Utbyggnad av kärnkraften

Motion 2019/20:1319 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig plan för en utbyggnad av kärnkraften i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kärnkraften behövs och måste byggas ut för att klara framtidens elförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om Sverige och världen ska klara att minska de fossila bränslena och minska takten på klimatförändringarna så måste kärnkraften behållas och byggas ut. Elektrifiering av fordon och vägar, ökande elbehov och en växande befolkning innebär att elbehovet kommer att öka. Kärnkraften måste fortsätta att utvecklas för att klara omställningen, kärnkraften och vattenkraften utgör basen i svensk elproduktion. Kärnkraftens höga kapacitet är viktig och fungerar när andra energikällor står still eller minskar i effekt.

Sverige måste därför ta fram en tydlig plan på hur kärnkraften i Sverige ska kunna behållas, utvecklas och byggas ut. Behovet av miljövänlig fossilfri el kommer att öka med omställningen och svensk kärnkraft behövs och måste byggas ut för att klara framtidens elförsörjning på ett tryggt och säkert sätt.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)