Bekämpa stöldligorna

Motion 2019/20:1310 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs fler poliser, ökad befogenhet för tullen och bättre kontroll av den svenska gränsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Högsäsongen för utländska stöldligor i Sverige pågår under sommarhalvåret. Då begås majoriteten av alla bostadsinbrott, stölder av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner. Stöldligorna måste bekämpas med kraft, såväl utländska som inhemska och för detta krävs polisiära resurser även under sommaren.

Idag är det vanligt med både privata inbrottslarm, nattpatruller och avancerade låsanordningar vilket medför ökade kostnader och besvär för den enskilde. I en rättsstat ska inte detta behövas.

Bara i Västmanland skedde förra året 1136 inbrott och stölder av båtmotorer. Helt oacceptabelt för ett rättssamhälle där brottsoffret uteslutande är privatperson.

Det behövs fler poliser, ökad befogenhet för tullen och bättre kontroll av den Svenska gränsen.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)