Underlätta insamlingen av chronic wasting disease-prover

Motion 2019/20:1303 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eftersöksjägare ska kunna ta chronic wasting disease-prover (CWD) till SVA och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avmagringssjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) är nu funnet på två olika platser i Sverige oberoende av varandra. Sjukdomen har sedan några år tillbaka påträffats hos vildrenar i Norge och Sverige satte då igång med en landsomfattande provtagning för att säkerställa att smittan inte spridits till Sverige.

De två älgar som nu påträffats med smittan i Sverige skiljer sig från vildrenarna i Norge genom att bara hjärnan smittats och inte lymfkörteln.

Risken för ytterligare smitta i Sverige får ses som sannolik och det krävs ytterligare provtagning av djur för att hitta smitta och spridningsmönster.

Idag skickas påträffade avlidna djur in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på frivillig basis men antalet djur är för få för att få ett bra forskningsunderlag. Ett sätt att få in fler djur för analys är att polisens eftersöksjägare får ett tydligt uppdrag att provta de djur som de finner eller avlivar efter trafikolyckor över hela Sverige. Idag har polisen inte detta uppdrag och kan således inte ge uppdraget vidare till de eftersöks­jägare som polisen administrerar. Polismyndigheten behöver ges uppdraget att i sam­arbete med SVA minska och hindra smittspridningen av CWD.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)