Luftkonditionering på särskilt boende

Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör ges i uppdrag att meddela föreskrifter om skydd vid värmeböljor i behovsprövade särskilda boenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla kan påverkas av värmeböljor men som äldre, kroniskt sjuk eller med en funktions­nedsättning är man extra utsatt. Äldre människor är känsligare då förmågan att känna törst och hunger och att reglera kroppstemperaturen försämras med åldern. Värmen gör dessutom att de ytliga blodkärlen vidgas så att man svettas mer och därmed förlorar mer vätska. Får man inte i sig tillräckligt med vätska blir blodet mer koncentrerat och trögflytande och då ökar även risken för blodpropp. För hjärtsjuka människor ökar också risken för hjärtsvikt i hög värme. Detta är två exempel på riskgrupper vid svår värme.

Vissa kommuner som exempelvis Karlstad och Enköping har köpt in och hyr portabla aggregat för luftkonditionering där det inte finns fasta anläggningar för luftkonditionering. Tillsammans med andra råd vid svår värme ger det ett ökat skydd för våra äldre och svårt sjuka. Sverige ska vara ett land där alla som har behov av ett särskilt boende eller särskilt stöd i sitt hem har rätt till ett likvärdigt, effektivt och gott skydd vid värmeböljor. Åtgärder för regeringen att vidta är därför att MSB bör ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om skydd vid värmeböljor i behovsprövade vård- och omsorgsboenden. Bemyndigandet avser att omfatta boende i byggnader som används för verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)