Statliga myndigheters politiska opinionsbildning

Motion 2019/20:1293 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statliga bolag och myndigheter inte bör få driva politisk opinionsbildning i egen sak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget, Svenska Spel och statliga myndigheter lägger varje år mångmiljon­belopp på politisk opinionsbildning för att försvara just de statliga monopolen. I flera fall på en globalt konkurrerande marknad, vilket snedställer konkurrensen i Sverige.

Det finns flera demokratiska problem med att statliga bolag bedriver omfattande och dyra kampanjer för skattebetalarnas pengar.

Kampanjerna är ofta allt annat än objektiva och gynnar den del av politiken som arbetar för att bevara statliga monopol. Systembolagets aktuella och på många sätt tvivelaktiga kampanj mot gårdsförsäljning och för monopol är ett aktuellt exempel även efter det att en majoritet av riksdagen har beslutat om att införa just gårdsförsäljning.

Av många skäl är det också orimligt att partier och politiker överlämnar ansvaret för politisk opinionsbildning till statligt anställda. Statlig propaganda från statliga bolag och myndigheter bör därför inte förekomma, utan de bör snarare föregå med ett gott exem­pel på opartiskhet.

Då även statliga bolag lyder under bolagslagen blir det också svårt för skattebeta­larna, våra medborgare, att följa upp och få insyn i exakt vad pengarna spenderas och vad de används till.

I grunden riskerar denna utveckling att leda till ett reellt demokratiproblem, ett problem som möjligen redan är ett faktum.

Därför borde det tydligt göras klart och regleras i lag på ett sätt så att statliga bolags


och myndigheters propaganda i form av politisk opinionsbildning omedelbart stoppas.

Åsa Coenraads (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)